Kontakt

„Monitor Polska” Sp. z o.o.
Aleja Spółdzielczości Pracy 52-54
20-147 Lublin
NIP: 712-01-70-783
tel.:+48 81 740 74 60
fax: +48 81 747 64 77

e-mail: info@monitor-polska.pl

„Monitor Polska” Sp. z o.o. Oddział Warszawa
ul. Zgierska 6-8 lok.2
04-092 Warszawa
tel.: +48 22 847 82 90

e-mail: warszawa@monitor-polska.pl

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000132529
wysokość kapitału zakładowego: 399.000,00 zł,
wysokość kapitału wpłaconego: 399.000,00 zł,
NIP: 712-01-70-783

Formularz kontaktowy